P.N.F.

P. N. F.- PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION

(Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)

jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja.

Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań.

Metoda skierowana do pacjentów w:

NEUROLOGII

m. in. udary, urazy mózgowo – czaszkowe, urazy rdzenia kręgowego, SM – stwardnienie rozsiane, SLA – stwardnienie boczne zanikowe, SCA – ataksja rdzeniowo – móżdżkowa, polineuropatie, dystrofie mięśniowe, choroba Parkinsona, choroby móżdżku, zaburzenia po zabiegach neurochirurgicznych;

ORTOPEDII

m.in. stany po złamaniach, zwichnięciach skręceniach, po wszczepieniu endoprotezy biodra, kolana, barku, po artroskopii – usunięciu łąkotek, rekonstrukcji ACL, kontuzjach sportowych, uszkodzeniach mięśni, zerwaniu ścięgna Achillesa, po wszelkich zabiegach operacyjnych, amputacjach;

 PEDIATRII

M.P.Dz. – mózgowe porażenie dziecięce, rdzeniowy zanik mięśni, przepuklina oponowo – rdzeniowa, zespół Downa, wszelkie jednostki związane z uszkodzeniami funkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeniami wieku rozwojowego), wadach postawy i skoliozach.